Samfund

Samfund

Vores verden bygger på den yngre danske jernalder, men vi har lavet vores egen version af historien. Af praktiske årsager findes redskaber, som tilhører vikingetiden og også til dels middelalderen i denne version af jernalderen. Derfor er sådan noget som dolke, støbejernsgryder, stegespyd osv. alt sammen noget vi vil gøre brug af.

Folket er opdelt i klaner på 30-40 mennesker hver. Området omkring Lisbjerg er beboet af 5 klaner, hhv. Nordklanen, Sydklanen, Østklanen, Vestklanen og Midtklanen.  Man har en forståelse klanerne imellem om, at man ikke bekriger hinanden internt mere end højst nødvendigt. Dette er for at kunne stå sammen mod fremmede klaner fra især heden længere vestpå. De rykker nemlig tættere og tættere mod øst, da området her, som De 5 Klaner råder over, er frodigt, har nye skove på vej og har en kyststrækning med rig mulighed for fiskeri.

En klan er ikke kun en familie, men nærmere en samling omkring en gammel slægt, som har forgrenet sig ud i også at inkludere tilgifte, tilflyttere, adopterede m.m. Derfor kan der være flere små familier i en klan.

Hver klan har 4-6 repræsentanter, som mødes hvert 2. år til Rådslagning og beslutningstagning for fremtiden i området samt evt. domsafgørelser m.m. Lederne af klanerne vælger repræsentanterne. Gydjerne har i tidernes morgen sagt at alle lag i klanen skal repræsenteres ved Rådslagning. Derfor sendes oftest mange forskellige mennesker af sted, der alle har mulighed for at blive hørt. De mødes på neutral grund hos gydjerne (se religion for nærmere beskrivelse) og er her de dage, som det kræver at gennemgå de forskellige punkter, som klanerne og gydjerne har bragt op. Da pladsen er hellig er alle former for vold meget ilde set af guderne.

I ugerne op til Rådslagningen bringer klanerne bud til gydjerne om emner, klanen vil have taget op. På denne måde sikres, at alle klaner bliver hørt på lige fod uanset status. Gydjerne laver så en talerækkefølge og sørger for at udmåle tiden til de forskellige punkter. Der skal foreligge en afgørelse, inden til næste punkt påbegyndes. Normalt afgøres stridsmål ved at hver klan har én stemme, simpelt flertal vinder en afstemning. Kan en overensstemmelse ikke opnås klanerne imellem, skal alle individuelt stille sig på den side, som de mener, er den rigtige, således får alle tildelt én individuel stemme. Siden med flest tilhængere får ret! Der kan aldrig afkræves hemmelig afstemning.

Der kan kun bringes ønsker om straf i sager op ved Rådslagning, når sager omhandler flere klaner. Dvs. man tager ikke interne klananliggender op til Rådslagning.

Kvinder og mænd er lige meget værd i gudernes øjne. Så snart man når giftealderen har man ret til at tale ved klaners interne møder samt ved Rådslagning blandt alle klanerne.

Der er tradition for, at man ”bytter” giftemodne mænd og kvinder klanerne imellem efter, og under, rådslagning for at undgå dårligt blod, som jo er ilde set hos guderne.  Et misdannet barn er en skændsel for familien og for guderne og bliver for det meste efterladt i skoven allerede få timer efter fødslen.

Gennem mange år har store dele af kystlinjen mod øst været fri for alle til at udnytte, man har altid kunne komme her efter fangst. Dog er det kun østklanen der rent faktisk har gjort krav på kyststrækning og gjort det til fast ernæring af fiske og høste muslinger.  Markene er fra forfædrenes side fordelt mellem klanerne, og har altid været det. Kun ind imellem bliver problemer med markerne bragt op under Rådslagning, og så må man jo nyfordele en smule. Dette er altid et af de mere besværlige punkter ved Rådslagning.

De seneste 8 år har Vestklanen været ekskluderet fra Rådslagning grundet upassende opførsel, og det blev også gjort tydeligt, at de var i ledtog med de fremmede klaner fra øst.

Der findes intet skriftsprog og alt viden overleveres per fortælling og huskevers.

Klanerne

Midtklanen: Ledes af klanens ældste. Det er en tradition der er blevet håndhævet i så mange generationer at ingen sætter spørgsmålstegn ved dette længere. Det er altid den ældste der bestemmer, uanset dennes tidligere stand, helbred eller mentale tilstand. Midtfolkene er meget traditionsbundne, og det ses sjældent at handlemønstre ændres, så skulle det kun være fordi man lider for åbenlyst et tab ved at lade være. Midtklanen er ligeledes dén klan af De 5, der kan dateres længst tilbage og kræver således at blive respekteret for at være den ældste klan. Klanen klæder sig i strimler at stof med en dyb blå farve.

Nordklanen: Ledes af Familieråd bestående af 5 folkevalgte. Alle giftealdrende kvinder og mænd har stemmeret, og kan stille op, og hvert 4. år stemmes der om et nyt råd. Nordklanen har adgang til mange enge hvor korn gror trindt og til store skovarealer. Ligeledes har de let afgang til dele af kyststrækningen der ikke tilhører Østklanen. På denne baggrund betragtes Nordklanen som den absolut største og rigeste klan, det er sjældent man hører om sultende klanmedlemmer på de lange vintre hér. Klanen klæder sig i strimler af gult stof.

Sydklanen: Ledes af et par af en giftemoden kvinde og mand. Klanens kvinder vælger manden og mændene vælger kvinden. Hvordan dette valg foretages ved kun klanen selv, og der går rygter om at hver gruppe afholde valg således at den anden ikke har indsigt i hvorledes dette foregår – således ved kvinderne altså ikke hvordan manden vælges, og omvendt. Klanen ynder at handle med de få germanere der forvilder sig lidt for langt nord på og elsker at høre historier om omverdenen. Klanen klæder sig i røde strimler af stof.

Østklanen: Ledes af et Ældsteråd bestående af de tre ældste i klanen. I realiteten er det meget lidt rådet vælger at dømme i, og for det meste findes klanens medlemmer selv ud af stridigheder før de lander hos Ældsterådet. Flere af de unge synes at Ældsterådet bør afskaffes idet deres funktion bliver mindre og mindre relevant. Østklanen griber utrolig sjældent til våben og er altid den klan der først er villige til at sætte sig i Rådslagning over en eventuel konflikt. Klanen klæder sig i strimler af skovgrønt stof.

Vestklanen: (Ikke spilbar) Det vides ikke helt hvordan det står til i denne klan længere. Før i tiden var det vist nok noget med at alle i klanen havde mulighed for at lede, men hvordan det helt præcist virkede er lidt svært at gennemskue. I hvert fald blev klanen taget i at omgås de fremmede klaner fra øst og efter en ganske ubehøvlet opførsel ved sidste rådslagning blev de udstødt. De der var med til denne rådslagning har ikke talt meget om det og derfor er hele historien lidt rodet og de yngre klanmedlemmer har godt forstået at man ikke skal stille for mange spørgsmål.  Vestklanen klæder sig i strimler af brunst stof.

Gydjerne: Siden tidernes morgen har der boet to-tre Gydjer i skoven ved Lisbjerg. Hvordan Gydjerne udvælges er der kune ganske få der har en reel ide om. De ældste i klanen fortæller gerne historier om dem – nogle mere sande end andre. Der er stor forskel på hvordan klanerne ser på dem, alle er klar over at Gydjerne har en praktisk funktion og respekterer dem, men nogle frygter dem mere end andre. Og så er der dem der bare er nysgerrige. Én ting er i hvert fald sikker, uden Gydjerne ville Rådslagning som koncept ikke virke, vold og blod ville være det endelige resultat år efter år. Gydjerne klæder sig i strimler af hvidt stof.

Klanfarverne: Vi udleverer bånd i jeres respektive farver. Dog må I meget gerne selv finde på særlige kendetegn derudover.